14 september 2013

Rekentoetsen

Eens in de drie weken krijgen alle kinderen een rekentoets. Deze toets laat zien of zij de rekenvaardigheden die in het voorgaande blok geoefend en behandeld zijn, beheersen. De toets bestaat uit een onderdeel hoofdrekenen (vaak op de achterkant van het blad gemaakt) en uit de sommen van het blok. 

De kinderen krijgen de toets die zij gemaakt hebben altijd mee naar huis. Voordat zij de toets meenemen, zijn de opgaven van de toets in de instructieles nog eens besproken. De kinderen hebben dan de gelegenheid vragen te stellen. Soms heb ik de opgaven waar uw kind op uitviel met hem of haar nog eens individueel besproken en geoefend. Dit kunt u terugzien op de toets.

Ook kunt u thuis zien of een bepaalde opgave onvoldoende is gemaakt: u ziet dan voor de som het aantal fouten staan met een cirkel eromheen. De cirkel geeft aan dat in die opgave teveel fouten zijn gemaakt en dus dat uw kind moeite heeft met deze sommen.

Op deze manier hoop ik u een beeld te kunnen geven van hoe het rekenen bij uw kind gaat. Vorige week is de eerste toets mee naar huis gegaan.

Als u vragen of opmerkingen hierover heeft, dan hoor ik dat graag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten