10 februari 2014

Fun in Athletics [2]

Zoals eerder vermeld doen groep 6 en 7 volgende week maandag mee aan Fun in Athletics. Hierbij alle informatie nog even op een rijtje:

Groep 6 komt 's ochtends op de fiets naar school. Zij gaan direct naar het lokaal van meester Harry en juf Melinda. Rond 09.00/09.15 uur vertrekken zij op de fiets naar sporthal de Kers. Rond 11.30 uur fietsen zij weer terug naar school. 's Middags zijn zij ook bij juf Melinda.

Alle zevendejaars krijgen in de ochtend les bij juf Anouk in het lokaal. Om 13.00 uur worden zij verwacht bij de sporthal. We zien elkaar dus daar! De kinderen die overblijven op maandag fietsen met juf Anouk er naar toe. Rond 15.00 uur fietsen we weer terug.

Voor zowel groep 6 en 7 geldt: als u het goed vindt dat uw kind zelfstandig vanaf de sporthal naar huis fietst (en dus niet onder begeleiding mee terug fietst naar school) willen wij dat u hier schriftelijk toestemming voor geeft! Als wij geen bericht ontvangen fietst uw kind met ons mee terug naar school.  

Voor de achtstejaars geldt dat zij de hele dag les krijgen van juf Sanne. Ringo is eigenlijk jarig deze dag, maar omdat we niet met de hele groep bij elkaar zijn vieren we dit de dag er na.

We zijn nog wel op zoek naar twee begeleidende ouders!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten